KONEen HENKILÖSTÖJOHTAJAN OPIT

Tuesday, February 16, 2016

KONE on yksi Suomen menestyneimmistä yrityksistä ja tunnettu muun muassa vahvasta osaamisen kehittämisen kulttuuristaan. Konsernin henkilöstöjohtaminen on nostettu usein esille menestyksen salaisuutena ja työurat ovat yrityksessä keskimäärin poikkeuksellisen pitkiä. Mikä on KONEen salaisuus; mikä siivittää yrityksen työntekijät vaikeinakin aikoina saavuttamaan joka vuosi entistä paremman tuloksen? 

Pääsin tapaamaan konsernin henkilöstöjohtajaa Kerttu Tuomasta ja kuulemaan hänen mietteitään henkilöstön motivoinnista, innostamisesta ja sitouttamisesta. Onneksemme hän aloitti puheensa sanomalla, ettei salaisuuksia ole ja saimme kuulla pienen MiB -ryhmän kera hänen tärkeimpiä oppejaan. Kertun tärkeimmät opit henkilöstön motivoinnissa:

Motivaatio ja innostus on aina sisäsyntyistä ja jokainen työntekijä on tästä itse vastuussa. Ihminen on lähtökohtaisesti halukas menestymään työssään - HR:n tehtävänä on tukea tätä. 

Jokaisen työntekijän on ymmärrettävä oma roolinsa osana kokonaisuutta. Motivoinut ja sitoutunut työntekijä ymmärtää, miten hänen työpanoksensa vie yritystä kohti asetettuja tavoitteita ja toteuttaa valittua startegiaa.

Arvostuksen välittäminen - puolin ja toisin. Työntekijän on tunnettava olevansa arvostettu ihmisenä, eikä vain työntekijänä. Henkilökohtainen kontakti on tärkeää ja esimiehen on hallittava palautteen antaminen sekä luotava ilmapiiri, jossa palautetta annetaan herkästi myös ylöspäin.

Urapolun sijaan tulisi puhua oppimispolusta. Omaa uraa tulisi suunnitella sen mukaan mistä nauttii, missä on hyvä ja mitä haluaa oppia ja yrityksen tulisi tukea tätä oppimista. Oppiminen tapahtuu suurimmaksi osaksi aina työssä. Jonkin verran opitaan toisilta työntekijöiltä ja erilaisten koulutusohjelmien merkitys on todella pieni. 

Vältä motivaation tuhoamisen syitä. Eri puolilta maailmaa koottujen KONEen maajohtajien ja muiden avainhenkilöiden kanssa Kerttu kertoi toteuttaneensa perinteisestä päinvastaisen harjoituksen; miten henkilöstöä parhaiten estettäisiin kehittymästä ja miten mm. yhteistyösuhteet tehokkaimmin tuhottaisiin? Syntyneen listan pohjalta Kerttu kokosi Top 5 -listan:

1) Anna epäselvät tavoitteet ja mahdottomat deadlinet ilman riittäviä resursseja!
2) Ole epäreilu, epäjohdonmukainen ja puolueellinen- alaisten on vain jännittävää arvailla reaktioitasi!
3) Kissa kiitoksella elää - vältä palautteen ja tunnustuksen antamista!
4) Älä kuuntele - sinä kyllä tiedät kaiken parhaiten!
5) Osoita selvästi epäileväsi kaikkien kykyjä!


Vaatimusten ja osaamisen ollessa tasapainossa työ tuntuu hallittavalta ja tämän tulisi olla myös muun elämän kanssa balanssissa. Teknologinen kehitys on nopeaa ja ihmisten on pystyttävä omaksumaan uusia asioita nopeasti. Muutoksessa ei kuitenkaan ole mitään uutta - se on aina ollut osa ihmisten työtä.

Innostus, motivaatio sekä työkyky vaihtelevat eri elämänvaiheiden mukaan. On tärkeää itse ymmärtää oma tilanteensa ja priorisoida asioita tämän mukaisesti. Esimerkiksi lasten ollessa pieniä täytyy jostakin väistämättä karsia, eikä kaiken kanssa kannata kiirehtiä. Elämässä on aikaa! 

Ihminen on aina ihminen. Maasta tai kulttuurista huolimatta ihmisten tarpeet ovat pohjimmiltaan aina samanlaisia. Ilot, surut, halu onnistua ja olla arvostettu - mm. nämä yhdistävät ihmisiä kaikkialla maailmassa. I had a chance to meet the Executive Vice President, Human Resources of KONE, Kerttu Tuomas, through MiB and hear her learnings how to motivate and engage people. 1) People want to succeed - HR should support that  2) Focus on competence path instead of a career path  3) Make sure everyone understands their role as a part of the big picture 4) Understand the different phases of life and the support needed on that phase.


Tintti

2 comments:

  1. Kiitos mielenkiintoisesta postauksesta ja MiB:in mainitsemisesta! Ilo kuulla, että löytyy tällainen ryhmä ja tulen ehdottomasti liittymään mukaan kun sen aika tulee ;) Vai lasketaankohan Albert? :D

    ReplyDelete
  2. Kiitos :) ja MiB on ollut niin mahtava verkosto ja kaikille äititutuilleni olen sitä kovasti suositellut. Omasta puolestani Albert lasketaan ehdottomasti, joten tervetuloa! :)

    Tintti

    ReplyDelete