HOW DOES SHE DO IT ALL?

Sunday, September 20, 2015


"Striving to see and create beauty in everyday life. Mom of 2 Boys, Comms / PR lead of @Ikeasuomi. Runner / Gym goer / Writer / Sun&Sea lover / Lazy cook."  @kirsigotthardt

Tällä hetkellä ympärille katsoessa tuntuu olevan enemmän kuin tavallista, että ihmiset ovat stressitasonsa huipulla ja käyvät ylikierroksilla johtuen niin työn kuin vapaa-ajan kiireistä. On silti ihmisiä, jotka tuntuvat hallitsevan kaikki elämän osa-alueet onnistuneesti – ja vaikuttavan onnellisilta. Yllä olevat roolit omaava viestintäjohtaja Kirsi Gotthardt on yksi näistä ihmisistä. Saimme mahdollisuuden keskustella Kirsin kanssa muun muassa ajanhallinnasta, ja pyrimme selvittämään vastauksen kysymykseen: how does she do it all?


Kirsin kanssa keskustellessa käy nopeasti ilmi, että kokonaisuuden hallinnan ja arjen onnistumisen taustalla on ennen kaikkea huolellinen suunnittelu ja priorisointi ennalta määriteltyjen tavoitteiden pohjalta  niin uralla kuin henkilökohtaisessa elämässä. Kirsillä on aika ajoin tapana asettaa konkreettisten tavoitteiden rinnalle myös abstraktimpia tavoitteita, kuten minkälaisia tunnetiloja hän kaipaa elämäänsä lisää. Kun tavoitteet on asetettu oikein, on niihin helppo peilata päätöksentekoa niin arjen pienissä kuin suurissa asioissa. 

Kantavana kokonaisvaltaisena teemana Kirsillä tuntuu olevan "iloinen kipinä arjessa", jossa yksi tärkeä osa-alue on työssä viihtyminen ja uralla kehittyminen. Dynaaminen viestinnän ala tarjoaakin mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen. Toisaalta alati muuttuvan ja pirstaloituvan toimialan voisi kuvitella vaikeuttavan kokonaisuuden hallintaa ja työssä fokusoitumista? "Vaikka moniin projekteihin olisi kiva lähteä mukaan, hyödynnän tavoitteisiin peilaamista tiukasti myös työssäni. Jos jokin asia ei edistä tavoitteisiin pääsyä  ei siihen voi lähteä mukaan, vaikka se olisi kuinka kivaa. Harmillisesti tämä usein tarkoittaakin asioista kieltäytymistä, johon on vain opeteltava", Kirsi kertoo. Hektisessä työympäristössä oman kalenterin hallinnan ja työtehtävien suunnittelun tärkeys korostuu: Kirsin keino on sunnuntainen suunnitteluhetki seuraavaa viikkoa varten.Uratavoitteiden ohella Kirsille on ollut tärkeää säilyttää tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä sekä myös panostaminen työn ulkopuolisiin asioihin. Kirsin arkeen kuuluu perhe, harrastukset ja tietysti ystävät ja heidän kanssaan vietetty aika. Henkilökohtaisen elämän tärkeysjärjestys määrittää arkeen mahdutettavat asiat. Etenkin lasten ollessa pieniä, oli karsintaa tehtävä tiukasti ja jotkut asiat opittiinkin kantapään kautta. "Koko perheelle tuli nopeasti selväksi, että äiti tarvitsee aikaa urheiluun", Kirsi nauraa hersyen. Hyvin tärkeä rakennuspalikka arjen onnistumiselle onkin hyvinvointi ja ennen kaikkea urheilu. Siksi Kirsi suositteleekin unen ja liikunnan priorisointia arjessa  myös kiireen keskellä. Kirsin kohdalla tämä on käytännössä tarkoittanut, että ystäviä tavataan useammin lenkkipolulla kuin kahvilassa ja että iltaedustustilaisuuksista lähdetään hyvissä ajoin kotiin. 


Kirsin tärkeimmät opit

1. Ole oma itsesi
"Urani alussa yritin turhaan laittaa itseäni johonkin tiettyyn muottiin. Huomasin aika nopeasti sen olevan turhaa. Jos rooli ja persoona eivät heti kohtaa, etsi joustava polku tilanteen ratkaisemiseksi. Näin syntyy helmiä."

2. Kysy neuvoa 
"Ihmiset rakastavat auttamista ja siihen on annettava heille mahdollisuus. Kukaan ei voi hallita kaikkea ja kollegoiden ammattitaidon hyödyntäminen on fiksua."  

3. Rakasta muutosta 
"Muutos tapahtuu sinusta riippumatta, joten päätä rakastua siihen ja ratsasta sen aallonharjalla. Mene mukaan busineksen kannalta keskeisiin projekteihin, joista tiedät mahdollisimman vähän etukäteen. Tästä hyödyt sekä sinä että yritys."

Do you know those kind of people who make you wonder: "how does she do it all"? Well - Kirsi Gotthardt is definitely one of those people. We had the chance to sit down with Kirsi and try to find out her secret. Turns out - it's actually quite simple: from time to time Kirsi sets different types of goals for both her work and private life and then turns to them in decision making.  Also - sleep and exercise are very high on her priority list. 

Betina & Tintti

No Comments Yet, Leave Yours!